NLP Uygulama Alanları

Liderlikte NLP

Liderlik hepimiz için geçerlidir. Başarıya ulaşmak için nereye doğru gittiğimize ve bizi oraya götürecek stratejiye dair net bir vizyon—iyi biçimlenmiş bir sonuç—gerekir.

‘’Kararsızlık, piyasaların değişimi ve toplumsal değişim anlarında, ailelerin, toplumların, kuruluşların ve kendimizin yönetiminde liderlik çok önemli bir rol oynar. NLP daha başarılı bir lider olmamıza olanak tanıyan belli modelleri, prensipleri ve becerileri tanımlayıp araştırmak için yöntemler ve süreçler sunmaktadır. NLP farklı algısal duruşlardan etkin liderliği tanımlamamızın yanı sıra lider, liderlik ve liderlik yapma arasındaki farkları görmeyi sağlar. Lider konumunda olmak, bu rolü taşıyan kişinin yol gösterme yetisini taşıdığı anlamına gelmez. Liderler kendilerini daha iyi bir şey üretmeye adayan ve kalpleri kendilerinden daha önemli şeyler için atan insanlardır.

Bu durumda liderlik herkese açık bir alana dönüşür; bir kişinin sahip olduğu doğal yetenekler geliştirilebilir. Bireysel ya da kolektif bazda sağlıklı sistemler huzurlu, esnek ve uyarlanabilirdir ve bu özellikler NLP prensipleri ile modellenebilir.” Judith DeLozier

Judith DeLozier, Grinder ve Bandler’in ilk öğrencilerindendir; NLP modellerinin ve yöntemlerinin geliştirilmesine büyük katkıda bulunmuştur.

Liderlikte değerler de önemlidir ve hedefe ulaşmak için çıktığımız yolculukta bir pusula görevi görürler. İyi liderler insanları mutlu eden şeyleri bilir, şirketin değerlerini anlatarak birlik ve dayanışma yaratırlar. Bir lider tıpkı bir kaptan gibi ekibinin güvenliğinden sorumludur, işleri yönetmekle kalmaz aynı zamanda ekibine rehberlik yapar ve motivasyon sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir