GenelMakale

NLP nedir?

NLP’nin tanımı

Daha önce fil görmemiş birilerinin yaptığı tarifler filin ne olduğunu anlamaya yetmediği gibi, NLP’nin birbirinden farklı çok yönü var, bu noktada yaygın tanım ve açıklamaları sizlerle paylaşalım;

 • Beynin öğrenmeyi ve deneyimi nasıl kodladığını inceleyen bilim.
 • İnsan davranışındaki mükemmelliği herkes tarafından uygulanacak şekilde inceleyen bir yöntem.
 • Öznel deneyimin yapısına ilişkin bir inceleme.
 • Hayat kalitesini ve etkinliğini artırmak amacıyla, kişinin davranışını etkileyen düşünce kalıplarını tespit etmeye ve kullanmaya odaklanan bir iletişim modeli.
 • Birçok tekniği geride bırakan bir tutum ve metodoloji.
 • Enformasyonu nasıl aldığımızı, depoladığımızı ve hatırladığımızı açıklayan bir model.
 • İnsanların iletişimine ve gelişimine yönelik devrimci bir yaklaşım.
 • Fark üreten bir farklılık.
 • Kişinin içinde yaşadığı dünyaya dair yorumunu ve bilişsel anlayışını tanımlamaya, yeniden yapılandırmaya ve değiştirmeye yönelik bir sistem.
 • Değerinizi belirleyen şeyin tek başına doğruluk değil fayda olduğu bir dizi yöntem.
 • Dünyadaki modellerin belirlenmesine ve kullanılmasına yönelik hızlandırılmış bir öğrenme stratejisi.
 • Beyni kullanma kılavuzu.

NLP’yi anlamak

NLP bir bilim, bir süreç, bir çalışma, bir model, bir dizi yöntem, bir kılavuz, bir sistem, bir tutum, bir strateji, bir teknolojidir…  NLP’nin ne olduğuna dair bir perspektif kazanmaya ya da özünü kavramaya çaba sarf eden herkesin kendi tarifini yapması doğal bir durum.

Yukarıdaki tanımlamaları okuyarak NLP’ye ilişkin bir fikir edinmeye başlarsınız. Bizler de, buradan paylaşımlarımız ile temel ilkeleri, modelleri ve kalıpları anlayarak bilgi sahibi olmanızı öğrenme/uygulama/öğretici olmaya ilişkin karar vermenize rehberlik edebiliriz.

N, L ve P’nin açılımı

NLP’yi açıklamanın en kolay yolu, uygulamalı psikolojinin bir türü olduğunu söylemektir. Ama esas nokta kişisel ve mesleki hayatta daha başarılı olmanın bir yolu olarak bu yöntemi kaç kişinin kullandığıdır.

Ne mutlu ki ‘’NLP’’ günümüzde daha fazla biliniyor ama Nöro-Linguistik Programlama dediğinizde çoğu kişinin verdiği tepki hâlâ “O da ne?” oluyor. Pek çoğumuz daha çarpıcı, açık ve cazip bir isim arzulasa da “Nöro-Linguistik Programlama” tümüyle doğru bir ifadedir. Bu terimlere bir göz atalım.

NÖRO

“Nöro” kısmı nörolojiyle, beş duyumuzun sağladığı enformasyonu beynimiz ve sinir sistemimiz yoluyla işlemekle ilgilidir.

LİNGUİSTİK

“Linguistik” dünya hakkındaki içsel temsilleri kodlamak, düzenlemek ve anlam yüklemekle yani dil sistemlerinin kullanılmasıyla (sadece kelimeler değil jestler ve duruşlar dahil tüm sembol sistemleri) ilgilidir.

PROGRAMLAMA

“Programlama” da enformasyon işleme ve bilişimden gelir, ki deneyimin depolanma, kodlanma ve dönüştürülme yönteminin bilgisayar yazılımına benzediği görüşüne dayanır. Zihinsel yazılımımızı silerek, geliştirerek ya da düzenleyerek düşünce şeklimizi ve davranış biçimimizi değiştirebiliriz.

Bu kelimelerin hepsini bir araya getirdiğinizde, Nöro-Linguistik Programlamayı elde edersiniz; ki bu, özünde dil ve sinir sistemimiz aracılığıyla dış dünyanın “gerçekliğine” dair içsel bir temsil oluşturmamıza yardımcı olan işlemlerle ilgilidir.

NLP modeli

Dünyayı beş duyumuzla deneyimleriz: görme, duyma, dokunma, koklama ve tat alma. Yoğun enformasyon akışı sırasında istemediğimiz şeyleri bilinçli ya da bilinçsiz olarak sileriz. Kalan verileri geçmiş deneyimlerimize, değerlerimize ve inançlarımıza dayanarak süzgeçten geçiririz. Orijinal verilerin bir kısmı tamamen silindiği, geri kalanlar da genelleştirildiği ya da çarpıtıldığı için sonuçta elimizde kalan şey eksik ve hatalıdır. Süzgeçten geçirilen enformasyon fizyolojimizi ve ruh halimizi etkileyen içsel haritamızı oluşturur. Bu da davranışımızı etkiler.